Ali ARIKAN


İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
Doğum yeri/yılı : Kahramanmaraş 1979 Eğitimler:Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2003)Görev Yeri:(2003-2012) Özel Sektör (2012-2014)Saruhanlı Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı (2014-2016)Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Müdür Yardımcısı(2016-2018)Keçiören Osmanlı ADSM Müdür Yardımcısı olarak görevine hala devam etmektedir.