ADSM PERSONELİMİZ
ADSM Yönetimi 1.Klinik
2.Klinik 3.Klinik
4.Klinik 5.Klinik
6.Klinik 7.Klinik
8.Klinik Ortodonti Kliniği
Minör Cerrahi Kliniği Nöbet
Diş Tabipleri Röntgen
Laboratuvar Vezne
Protez onayı Danışma
Hasta Hakları Birimi Evde Sağlık Birimi
Eğitim Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Döner Sermaye Kalite Yönetim Birimi
Personel Şubesi Gelen-Giden Evrak Birimi
Maaş Mutemetliği Satın Alma
Ayniyat Saymanlığı Sivil savunma Birimi
Arşiv Sterilizasyon
Santral Teknik Servis
Tıbbi Sekreter Şoför
Güvenlik Personeli Bilgi İşlem Personeli
Klinik Destek Personeli Temizlik Personeli
Geçici Görevli Personel


Geçici Görevli Personel
      Resim  Ünvanı  Adı Soyadı  Detay
Hizmetli Akile ADA
Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) Ali AFACAN
Tıbbi Teknolog (Geçici Görevli Kurum Dışı) Aysun ERGÜN
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Ayşegül ARAR SAKARYA
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Berna KAVUNCU EZMEK
Sağlık Teknikeri Büke ACAR
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Esra GÜVEN GÜRLEYEN
Diş Protez Teknisyeni (Geçici Görevli Kurum Dışı) Fatma MAVZER
Sağlık Teknikeri (Diş) Gülfidan KIZMAZ
Hemşire (Geçici Görevli Kurum Dışı) Hatice TEKÖZ
Büro Personeli İbrahim Cihan ÇİLİNGİR
Diş Tabibi Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) İbrahim UMAR
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) Kader KAZAK TEK
V.H.K.İ. Murat LALECİ
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Naile ÖZKAN YALDIZLI
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Özden YÜKSEL
Büro Personeli Özgür CEBECİ
Sağlık Memuru Özkan ARSLAN
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Rukiye YILDIRIM KELEŞ
Sağlık Memuru (Diş Teknisyeni) Suna ŞAHİN
Diş Tabibi (Geçici Görevli Kurum Dışı) Tuna İLBARS
Diş Protez Teknisyeni Yusuf ÇELİK