Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu
Doküman NO YÖN.FR.08 Yayın Tarihi
03.12.2009
Sayfa no: 1/1 Revizon Tarihi
15.07.2015
Revizon No
05
1.Bölüm
Bildirimin Konusu
İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik
Protezlerin karışması / kaybolması
Steril aletlerin hasta tedavisine kadarki süreçte steril devamlılığının korunmaması
Eldivensiz hasta bakma
Frezlerin değiştirilmemesi
Ünit dezenfeksiyonun yapılmaması
Ölçü ve protezlerin dezenfeksiyonunun yapılmaması
Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama hataları
Hasta bilgilerinin gizlilik ve bütünlüğünün bozulması
 Diğer
2.Bölüm
Olayı Anlatınız
3.Bölüm
Varsa Görüş ve
Önerilerinizi Yazınız
Güvenlik Sorusu
Kontrol Değiştir
 
Açıklamalar : 1. Bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir
1. ve 2. Bölümlerin doldurulması ZORUNLUDUR
3. Bölümlerin doldurulması zorunlu değildir
2. Bölüm ve 3. Bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır